Széchenyi-2020

Adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az általunk végzett adatkezelési gyakorlatról és az Ön személyes adatainak védelméről a Mikroplan Kft. honlapjával kapcsolatban.

 1. Az adatkezelő

Az adatkezelő a Mikroplan Kft., székhelye: 7144 Decs Rákóczi u. 52. , adószáma: 24803089-2-17, elérhetősége: info@mikroplan.hu, 74/506-980. Adatvédelemért felelős személy: Fazekas Gábor, ügyvezető

 1. Tárhely szolgáltató

A Mikroplan Kft. honlapjának tárhelyét egy megbízható szolgáltató biztosítja. Az adatok tárolása a szolgáltató szerverein történik, amelyek megfelelnek a biztonsági előírásoknak és az adatvédelmi szabályozásoknak. Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest,Victor Hugo utca 18-22.).

 1. Google Analytics

A Mikroplan Kft. honlapja a Google Analytics szolgáltatást használja a látogatók weboldal-használatának elemzésére. A Google Analytics adatai névtelenül és összesítve kerülnek felhasználásra a látogatói statisztikák elkészítéséhez és a honlap teljesítményének javításához. Az adatok kezelése a Google Adatvédelmi Irányelveinek megfelelően történik.

 1. Álláshirdetésekre jelentkezők

Az Ön által e-mailben vagy postai úton beküldött állásra jelentkezés azt feltételezi, hogy hozzájárul az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapja az Ön vélelmezett hozzájárulása. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezését csak akkor tudjuk elbírálni és a megfelelő személyt kiválasztani, ha a jelentkezésével kapcsolatos személyes adatokat kezeljük.

Az adatkezelés kizárólag a kiválasztási folyamatban és az álláslehetőséghez kapcsolódó adminisztratív tevékenységekben történik. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok biztonságát és bizalmas kezelését, és azokat kizárólag az álláslehetőséggel összefüggésben használjuk fel.

Az adatokat a jelentkezés elbírálásához, a kiválasztási folyamat lefolytatásához és a kapcsolattartáshoz használjuk fel. Az adatokhoz csak azok a munkatársak férhetnek hozzá, akik részt vesznek az álláslehetőséggel kapcsolatos folyamatokban, és az adatkezelést a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végezzük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az állásra jelentkezésével kapcsolatos személyes adatok kezelése elengedhetetlen az álláslehetőség értékeléséhez és a kiválasztási folyamat során. Az adatkezelési gyakorlatunkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végezzük.

 1. Közvetlen megkeresés

Amennyiben Ön közvetlenül lép kapcsolatba velünk (például az elérhetőségeinken keresztül), az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Ön kérdésének vagy kéréseinek megválaszolására és a kapcsolattartásra használjuk fel. Az adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik felekkel nem osztjuk meg azokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Amennyiben Ön közvetlenül felkeres minket üzleti ajánlatkérés, kérdés vagy bármilyen kapcsolódó megkeresés formájában, azt tekintjük hozzájárulásnak az adatkezeléshez.

Az általunk kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és kizárólag az Ön által megadott információkhoz és a kapcsolódó ügyintézéshez használjuk fel. Az adatokhoz csak azok a munkatársak férhetnek hozzá, akik részt vesznek az Önnel való kapcsolattartásban és az adott ügyintézésben.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez. Fontos azonban megjegyezni, hogy a visszavonás csak a jövőbeni adatkezelést érinti, és nem érinti az addig már megtörtént jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.

Az adatkezelés célja kizárólag az Önnel történő kapcsolattartás, az Ön igényeinek megfelelő válaszok vagy ajánlatok megadása. Az adatokat nem adjuk át harmadik félnek.

 1. Üzleti kapcsolatok

Az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás során az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartásához és a szerződések teljesítéséhez használjuk fel.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatok megadása a kapcsolattartás feltétele.

Az általunk kezelt üzleti kapcsolatokhoz kapcsolódó személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és kizárólag az üzleti kapcsolatok fenntartása és a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében használjuk fel. Az adatokat csak azok a munkatársak kezelik, akik részt vesznek az üzleti kapcsolatokban és azok kezelésében.

Az üzleti kapcsolatok során megosztjuk kapcsolattartóink elérhetőségeit az érintett üzleti partnerekkel, és kezeljük az üzleti partnereink által átadott kapcsolattartók elérhetőségeit. Az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabályi kötelezettség vonatkozik.

Az adatkezelés célja kizárólag az üzleti kapcsolatok fenntartása, a szerződések teljesítése vagy előkészítése érdekében, valamint az üzleti tevékenységgel kapcsolatos egyéb okokból történő kapcsolattartás.

Az üzleti kapcsolatokhoz kapcsolódó személyes adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt kezeljük, és az adatkezelést addig folytatjuk, amíg üzleti partnerünk a kapcsolattartó megváltozásáról nem értesít minket. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek. és nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére.

 1. Titoktartás

A Mikroplan Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy bizalmasan kezeli az általa gyűjtött és tárolt személyes adatokat. Az alkalmazottak és megbízottak kizárólag az adatokhoz szükséges mértékben és a vállalat által meghatározott célokra férnek hozzá. Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan felhasználása vagy megváltoztatása ellen megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hozunk.

 1. Az Ön jogai

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Önnek a következő jogai vannak az általunk kezelt személyes adatokkal kapcsolatban:

 • Hozzáférés: Jogosult arra, hogy kérelmezze az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, valamint információkat kapjon az adatkezelés céljairól, az adatok címzettjeiről és az adattovábbítás esetleges jogalapjairól.
 • Helyesbítés: Jogosult arra, hogy kérje az általunk tárolt hibás vagy pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy frissítését.
 • Törlés: Bizonyos esetekben jogosult arra, hogy kérje a személyes adatainak törlését, például ha azokat már nem tartjuk szükségesnek az eredeti cél eléréséhez, vagy ha az adatkezelést jogellenesen végezzük.
 • Adathordozhatóság: Jogosult arra, hogy kérelmezze az általunk kezelt személyes adatainak átadását Önnek vagy egy másik adatkezelőnek strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban, ha az adatkezelés alapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Tiltakozás: Jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtása vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke alapján történik.
 • Amennyiben szeretne élni valamelyik jogával, vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Mikroplan Kft. elérhetőségein.
 • Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy bármikor jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál, ha úgy érzi, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban megsértettük az Ön jogait.
 •  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatkezelési tájékoztató időről időre frissülhet, és javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a honlapunkon elérhető legfrissebb verziót.